Chính sách

Điều khoản & Điều kiện

  Điều khoản & Điều kiện Bảo Mật
  Nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng Acquyduyphat.com cũng như giữ bí mật thông tin cá nhân, Quý Khách vui lòng xem kỹ các qui định dưới đây :
  1. Đối với khách mua hàng trên website Acquyduyphat.com

  Acquyduyphat.com cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của Quý Khách cung cấp.
  Chúng tôi được quyền cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Khách đến các cơ quan có thẩm quyền nếu Quý Khách vi phạm những điều sau :
  - Phát tán virus, tấn công trang web 
  Acquyduyphat.com.
  - Lợi dụng giao dịch trên trên 
  Acquyduyphat.com để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của người Việt.
  - Có yêu cầu đặc biệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  2. Bản quyền Website
  Mọi thông tin trong 
  Acquyduyphat.com bao gồm các chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của acquyduyphat.com. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sự đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của Ban Quản Trị Mạng Acquyduyphat.com
  Chúng tôi có quyền khiếu kiện lên các cơ quan, tổ chức của nhà nước và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng pháp luật đối với những trường hợp sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin thuộc quyền sử hữu của Acquyduyphat.com.

  (0)